CONSENTIMENT TARGETA CLIENT

 

TARGETA CLIENT Targeta moneder, (on s’acumulen descomptes de les compres realitzades en el mateix establiment i es bonifiquen en compres futures). Gestió administrativa, comptable, serveis, promocions, encàrrecs i descomptes per fidelitat que la mateixa targeta ofereix i permet.

 

CASA RAMÍREZ (CANSALADERIA-XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L. – NIF: B65946923), vinculat a ARTESANSENXARXA (Localass, S.L. – NIF B67507467), xarxa que agrupa artesans per gestionar els serveis integrals a domicili i d’assistent personal.

 

CONSENTIMIENT DE L’INTERESSAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE-2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l’informa que el responsable del tractament de les seves dades és: Raó Social: LOCALASS, S.L. (ARTESANSENXARXA) d’ara endavant, ARTESANSENXARXA,CIF/ NIF: B67507467 Direcció: ARAGÓ, 390, Átic P-12, 08013, BARCELONA, info@artesansenxarxa.com

ARTESANSENXARXA, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, les dades han de ser adequats, pertinents i limitatsal que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats i si cal, actualitzats.

S’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa o pel tractament autoritzat per l’interessat, mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. Per motius relacionats amb la sevasituació particular, l’interessat podrà exercir el dret de,accés, a les tevés dades, a les seves dades, oposicióa la cessió de les dades, rectificació actualització de les dades, supressió (dret a l’oblit) quan no sigui necessari mantenir les seves dades, limitaciódels terminis de cessió de les dades, i portabilitat a altres encarregats de les dades.

INFORMACIÓ CORPORATIVA

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., l’informa que és titular dels llocs web: www.casaramirez.cat, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., amb CIF/NIF: B65946923 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: 43547. Full: 178, Full: B 431942 i Domicili Social: CTRA. BARCELONA 233 MERCAT 11 DE SETEMBRE PARADA 10-11, Codi Postal: 08210. Localitat: BARBERA DEL VALLES, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@casaramirez.cat

 

  1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per accés i ús de la pàgina web www.casaramirez.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

 

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

 

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

L’accés a la web: www.casaramirez.cat no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

PUBLICITAT

 

La Web: www.casaramirez.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

MODIFICACIONS

 

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

 

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.  Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: CTRA. BARCELONA 233 MERCAT 11 DE SETEMBRE PARADA 10-11. Codi Postal: 08210. Localitat: BARBERA DEL VALLES. Província: BARCELONA., o al correu electrònic info@casaramirez.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,

 

Així mateix, CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

SEGELLS DE CONFIANÇA

 

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les tendes online per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda online.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.

Les tendes que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.casaramirez.cat compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual cosa se li atorguen dues certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

 

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre l’usuari i CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L., es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L.,, els jutjats o tribunals de la localitat de CERDANYOLA DEL VALLÈS.

CANSALADERIA XARCUTERIA RAMIREZ 2, S.L. utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continua navegant o premeu el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.

ACEPTAR
Aviso de cookies